veiligheids spiegels

veiligheids spiegels:

Op de acherzijde van de spiegel word op industriële wijze

een veiligheidsfolie aangebracht. Deze folie zorgt ervoor

dat, in geval van breuk, de glasscherven blijven kleven.